Kebencian itu Bukanlah Sesuatu yang Salah. Boleh Saja, Tergantung Membenci Apa Dulu

Kebencian itu Bukanlah Sesuatu yang Salah. Boleh Saja, Tergantung Membenci Apa Dulu