“Bersyukurlah merasa lelah dalam perkata kebaikan. Kalau tidak, mungkin Engkau akan lelah dalam perkara kemaksiatan.”

"Bersyukurlah merasa lelah dalam perkata kebaikan. Kalau tidak, mungkin Engkau akan lelah dalam perkara kemaksiatan."

“Bersyukurlah merasa lelah dalam perkata kebaikan. Kalau tidak, mungkin Engkau akan lelah dalam perkara kemaksiatan.”